Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Καταθέσεις

Με ασφάλεια και προοπτική

Στην Attica Bank δημιουργούμε προϊόντα που εξελίσσονται μαζί με τη ζωή των πελατών μας. Με τους Λογαριασμούς Μισθοδοσίας & Σύνταξης, εξασφαλίζουμε ευελιξία και προνόμια για κάθε φάση της σταδιοδρομίας τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Attica Bank, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις νέες συνθήκες επιτοκίων που επικρατούν στην Ευρωζώνη, προσφέρει από τις υψηλότερες αποδόσεις της αγοράς με προνομιακά επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...