Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Η Attica Bank, με το Ενεργειακό Δάνειο "Attica Οικοενέργεια", δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή ρεύματος να τοποθετήσει στην ταράτσα ή στην στέγη του σπιτιού του ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα.

Σκοπός του Ενεργειακού Δανείου "Attica Οικοενέργεια" είναι η κάλυψη του κόστους για την αγορά και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Attica Bank σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε το δικό σας επαγγελματικό χώρο προτείνοντας χρηματοδοτικές λύσεις για αγορά, αποπεράτωση ή ακόμα και ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι μέχρι 30 έτη, πλήν των δανείων που έχουν σκοπό την επισκευή ή βελτίωση της επαγγελματικής σας στέγης, η διάρκεια των οποίων είναι έως 25 έτη. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα να προσφερθεί περίοδος χάριτος, έως 12 μήνες.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...