Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Η Attica Bank προσφέρει στεγαστικά δάνεια με σκοπό την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή κατοικίας, καθώς και την αγορά οικοπέδου.

Επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε για τα βήματα που ακολουθούνται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να λάβετε το στεγαστικό δάνειο που εξυπηρετεί καλύτερα τις προσωπικές σας ανάγκες.

Εξειδικευμένοι υπάλληλοι σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και την τελική υπογραφή της σύμβασης δανείου, σύμφωνα με τον Ν.4438/2016 που αφορά στη Στεγαστική Ενυπόθηκη Πίστη και ειδικότερα στην προστασία των καταναλωτών.

Επιλέξτε ένα από τα Στεγαστικά Δάνεια της Attica bank που σας ταιριάζει:  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

{slider title="Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ – Α΄ΚΥΚΛΟΣ" open="false" class="icon"}

 

Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας, με επιχορήγηση έως και το 70% του κόστους των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...