Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14ης Δεκεμβρίου 2016
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 6ης Σεπτεμβρίου 2016
Τακτική Γενική Συνέλευση 16ης Ιουνίου 2016