Τακτική Γενική Συνέλευση 7ης Ιουλίου 2021
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15ης Σεπτεμβρίου 2021