Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02 Σεπτεμβρίου 2020
Τακτική Γενική Συνέλευση 4ης Ιουνίου 2020