Τακτική Γενική Συνέλευση 5ης Ιουλίου 2022
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Δεκεμβρίου 2022