31/12/2020 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2020 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
30/09/2020 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
30/09/2020 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Εννιάμηνο 2020
30/09/2020 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
30/06/2020 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
30/06/2020 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α Εξάμηνο 2020
30/06/2020 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων
31/03/2020 – Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 – Α Τρίμηνο 2020
31/03/2020 – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
31/03/2020 – Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων