Η Attica Bank

Μαζί πιο ισχυροί

Η Attica Bank ιδρύθηκε το 1925 και είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός, ο οποίος μετρά πάνω από 90 χρόνια ζωής και σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 55 μονάδες οι οποίες καλύπτουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

Πρόεδρος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Ομήρου 23, 10672 Αθήνα